Cursusaanbod
HomeStop met snoeien en geef kunst en cultuur de ruimte om te groeien!

Bovenstaande oproep staat centraal in een manifest dat op donderdagavond 23 mei door het Cultureel Platform Venlo (CPV) aan de Venlose gemeenteraad is aangeboden. Het manifest is mede ondertekend door vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven.Voedingsbodem van Venlose cultuur in het gedrang

Het initiatief voor dit manifest werd genomen naar aanleiding van het voornemen van gemeente Venlo om, vooruitlopend op de herijking van het subsidiestelsel, de cultuursubsidies in 2020 met 2,5 % te verminderen. Het CPV* staat wel achter de herijking van het subsidiestelsel, maar is van mening dat de nu voorgestelde bezuiniging zeer onverstandig is. Het directe effect van de voorgestelde bezuiniging is dat de grote instellingen genoodzaakt worden om (nog) commerciëler te programmeren waardoor amateurkunsten, die de voedingsbodem vormen van de Venlose culturele ontwikkeling, in het gedrang komen. De grote instellingen zullen namelijk genoodzaakt zijn om deze activiteiten niet meer te programmeren en te ondersteunen.

Andere oplossing noodzakelijk

Voorts stellen de CPV-leden dat de voorgestelde maatregel tevens onverteerbaar is aangezien de 2,5% bezuiniging op het culturele budget slechts een marginaal effect op de totale Venlose begroting heeft, terwijl ze wel een desastreus effect heeft op het totale culturele veld. Ook wijst het CPV het gemeentebestuur op een belangrijk alternatief, namelijk het vinden van de oplossing in het sociaal domein dat tevens de veroorzaker van de financiële misère is. Het feit dat de minister van Sociale zaken, naar aanleiding van signalen vanuit de VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten) momenteel concreet overweegt de gemeenten ten aanzien van het sociaal domein financieel beter te ondersteunen, spreekt in dit verband boekdelen.

Lees hier het Cultureel Manifest dat door CPV is uitgegeven


* Het CPV is een samenwerking tussen Kunstencentrum Venlo, Museum van Bommel van Dam, Limburgs Museum, Grenswerk, Theater de Maaspoort en de Bibliotheek.


Meer nieuws

Vooropleiding Kunstacademie

Wil je architect, (grafisch) ontwerper, kunst docent, creatief therapeut of vrij kunstenaar worden? Dan is de Vooropleiding Kunstacademie echt iets voor jou. Hier ontwikkel je jouw talent, oriënteer je je... Lees meer

Een nieuw cultureel seizoen

De zomervakantie is voorbij en we beginnen ons weer te oriënteren op vrijetijdsactiviteiten. Kunstencentrum Venlo is er klaar voor om inwoners uit gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de... Lees meer

Deelnemers Scratch Jazz maken er een feestje van op het Zomerparkfeest

Scratch Jazz is een jaarlijks terugkomend evenement waarin jonge muzikanten hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Scratch Jazz richt zich op jongeren tussen de 12 en 22 jaar die muziek maken leuk vinden. Lees meer

Bekijk al het nieuws