Cursusaanbod
HomeStop met snoeien en geef kunst en cultuur de ruimte om te groeien!

Bovenstaande oproep staat centraal in een manifest dat op donderdagavond 23 mei door het Cultureel Platform Venlo (CPV) aan de Venlose gemeenteraad is aangeboden. Het manifest is mede ondertekend door vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven.Voedingsbodem van Venlose cultuur in het gedrang

Het initiatief voor dit manifest werd genomen naar aanleiding van het voornemen van gemeente Venlo om, vooruitlopend op de herijking van het subsidiestelsel, de cultuursubsidies in 2020 met 2,5 % te verminderen. Het CPV* staat wel achter de herijking van het subsidiestelsel, maar is van mening dat de nu voorgestelde bezuiniging zeer onverstandig is. Het directe effect van de voorgestelde bezuiniging is dat de grote instellingen genoodzaakt worden om (nog) commerciëler te programmeren waardoor amateurkunsten, die de voedingsbodem vormen van de Venlose culturele ontwikkeling, in het gedrang komen. De grote instellingen zullen namelijk genoodzaakt zijn om deze activiteiten niet meer te programmeren en te ondersteunen.

Andere oplossing noodzakelijk

Voorts stellen de CPV-leden dat de voorgestelde maatregel tevens onverteerbaar is aangezien de 2,5% bezuiniging op het culturele budget slechts een marginaal effect op de totale Venlose begroting heeft, terwijl ze wel een desastreus effect heeft op het totale culturele veld. Ook wijst het CPV het gemeentebestuur op een belangrijk alternatief, namelijk het vinden van de oplossing in het sociaal domein dat tevens de veroorzaker van de financiële misère is. Het feit dat de minister van Sociale zaken, naar aanleiding van signalen vanuit de VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten) momenteel concreet overweegt de gemeenten ten aanzien van het sociaal domein financieel beter te ondersteunen, spreekt in dit verband boekdelen.

Lees hier het Cultureel Manifest dat door CPV is uitgegeven


* Het CPV is een samenwerking tussen Kunstencentrum Venlo, Museum van Bommel van Dam, Limburgs Museum, Grenswerk, Theater de Maaspoort en de Bibliotheek.


Meer nieuws

Yes! De cursussen voor 2019-2020 staan nu online!

Je bent je toevallig al aan het oriënteren op inspirerende cursussen voor na de zomervakantie? Of je wilt gewoon lekker verder waar je mee bezig was de afgelopen tijd? Kunstencentrum... Lees meer

NIEUW! Workshop smartphone foto's bewerken

Kon jij de verleiding van een smartphone niet weerstaan? En gebruik je deze ook voor het maken van foto's? Je kunt er tegenwoordig de prachtigste foto's mee maken én bewerken... Lees meer

Stagiaire Kim geslaagd bij Kunstencentrum Venlo

In januari 2019 is Kim van Dijk, derdejaars student aan de Academie voor Beeldende Vorming aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, aan een stage begonnen bij Kunstencentrum Venlo. Deze heeft... Lees meer

Bekijk al het nieuws