Aandeel jeugdige kunstbeoefenaars groeit

De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA is een tweejaarlijks onderzoek naar de staat van amateurkunsten en cultuurparticipatie.Van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder doet zo’n 40 % in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs, zoals tekenen, gedichten schrijven, dansen, fotograferen of een muziekinstrument bespelen. Dat aantal is al jaren min of meer stabiel. Opvallend is de toename van het aandeel beoefenaars onder 6-11 jarigen in de afgelopen jaren, en de afname van het aandeel beoefenaars onder 12-19 jarigen. Dit blijkt uit de Monitor Amateurkunst 2017, een tweejaarlijkse enquête van het LKCA.

Opvallende uitkomsten

  • 40 procent van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder (6,4 mln. Nederlanders) doet in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs.
  • Het aandeel beoefenaars onder 6-11 jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl het aandeel beoefenaars onder 12-19 jarigen daalt.
  • Voor het eerst is gevraagd naar het geboorteland van de respondenten en hun ouders: tweede generatie niet-westerse migranten blijken naar verhouding vaker een kunstzinnige of creatieve activiteit te beoefenen dan personen met een westerse migratieachtergrond of een Nederlandse achtergrond.
  • Bijna een kwart van de beoefenaars (zo’n 1,5 mln. Nederlanders) is lid van een vereniging, ongeveer net zoveel als in 2015. Het percentage beoefenaars dat lid is van een informele groep is toegenomen van 20 procent in 2015 tot 25 procent in 2017.
  • Ruim een derde van de beoefenaars (2 mln. Nederlanders) heeft les of volgt een cursus of workshop om te leren en beter te worden. Meer dan 60 procent van hen doet dit bij een zelfstandige docent of kunstenaar.

Over de Monitor Amateurkunst

De Monitor Amateurkunst van het LKCA is een tweejaarlijks een enquête onder de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder over het beoefenen van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd, Resultaten van de Monitor Amateurkunst zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte en regio. De Monitor beschrijft ook de voorzieningen die beoefenaars nodig hebben voor hun kunstzinnige en creatieve activiteiten.

Meer lezen?

Lees de Monitor amateurkunst 2017 – ‘Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd’ en het onderliggende technische rapport.Meer nieuws

Kunstencentrum Venlo doet mee aan Week 3!

Ja ja. Je leest het goed. In week 3 is alles* GRATIS! Heb je altijd al iets aan cultuur willen doen? Misschien weer eens iets anders? Of wil je juist... Lees meer

Goltzius Galerie #23 | Rondom water: Overvloed en schaarste

Het internationale kunstenaarsproject 'Rondom water: Overvloed en schaarste'verdiept zich op artistieke wijze in de water- en in de klimaatproblematiek Lees meer

ScratchJazz Sessions

ScratchJazz organiseert projecten voor jonge muzikanten die graag hun talenten verder willen ontwikkelen. In 2017 heeft de eerste versie van het ScratchJazz coaching traject en het ScratchJazz Festival plaatsgevonden. Scratch... Lees meer

Bekijk al het nieuws