Aandeel jeugdige kunstbeoefenaars groeit

De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA is een tweejaarlijks onderzoek naar de staat van amateurkunsten en cultuurparticipatie.Van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder doet zo’n 40 % in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs, zoals tekenen, gedichten schrijven, dansen, fotograferen of een muziekinstrument bespelen. Dat aantal is al jaren min of meer stabiel. Opvallend is de toename van het aandeel beoefenaars onder 6-11 jarigen in de afgelopen jaren, en de afname van het aandeel beoefenaars onder 12-19 jarigen. Dit blijkt uit de Monitor Amateurkunst 2017, een tweejaarlijkse enquête van het LKCA.

Opvallende uitkomsten

  • 40 procent van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder (6,4 mln. Nederlanders) doet in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs.
  • Het aandeel beoefenaars onder 6-11 jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl het aandeel beoefenaars onder 12-19 jarigen daalt.
  • Voor het eerst is gevraagd naar het geboorteland van de respondenten en hun ouders: tweede generatie niet-westerse migranten blijken naar verhouding vaker een kunstzinnige of creatieve activiteit te beoefenen dan personen met een westerse migratieachtergrond of een Nederlandse achtergrond.
  • Bijna een kwart van de beoefenaars (zo’n 1,5 mln. Nederlanders) is lid van een vereniging, ongeveer net zoveel als in 2015. Het percentage beoefenaars dat lid is van een informele groep is toegenomen van 20 procent in 2015 tot 25 procent in 2017.
  • Ruim een derde van de beoefenaars (2 mln. Nederlanders) heeft les of volgt een cursus of workshop om te leren en beter te worden. Meer dan 60 procent van hen doet dit bij een zelfstandige docent of kunstenaar.

Over de Monitor Amateurkunst

De Monitor Amateurkunst van het LKCA is een tweejaarlijks een enquête onder de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder over het beoefenen van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd, Resultaten van de Monitor Amateurkunst zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte en regio. De Monitor beschrijft ook de voorzieningen die beoefenaars nodig hebben voor hun kunstzinnige en creatieve activiteiten.

Meer lezen?

Lees de Monitor amateurkunst 2017 – ‘Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd’ en het onderliggende technische rapport.Meer nieuws

Aanmelden Popshopfestival

In samenwerking met Grenswerk wordt dit jaar opnieuw het Popshopfestival georganiseerd. Voorgaande jaren deden zo'n 8 à 10 bands mee. Dus kom maar op met je aanmelding! Wij kijken uit... Lees meer

We zijn gestart met een strijkersensemble!

Bij Kunstencentrum Venlo zijn we begonnen met een pilot voor een strijkersensemble voor jeugd! Doe je mee? Ben je tussen de 6 en 12 jaar en speel je altviool, viool... Lees meer

Dansweek; leuke workshops voor alle leeftijden!

Van maandag 26 t/m vrijdag 30 maart is de DANSWEEK bij Kunstencentrum Venlo. Voor onze cursisten, maar ook voor dansers die geen danscursus bij ons volgen! Leuke workshops voor alle... Lees meer

Bekijk al het nieuws