Cursusaanbod
HomeLokaal C


Lokaal C is de treffende naam voor het project waarmee we in Noord Limburg uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Op avontuur met cultuur

Lokaal C organiseert als een cultureel reisbureau, een groot aantal expedities waarin reisgenoten uit onderwijs en cultuur samen nieuwe vormen van cultuureducatie verkennen.

Reisinspiratie

In Noord-Limburg hebben we al de nodige reiservaring. Als we op eerdere reizen terugkijken, zien we hoeveel inspiratie en creativiteit het iedereen bracht.

Visie op cultuuronderwijs

De scholen werkten allemaal al aan hun visie op cultuureducatie en de culturele omgeving is meer betrokken geraakt dan voorheen. We leerden dat samen op pad gaan ons allemaal meer brengt.

Reisplannen

De reisplannen voor het nieuwe avontuur maakten we samen met onze partners, de scholen verenigd in Cultuurpad en de cultuurcoaches uit de regiogemeenten. Maar ook samen met cultuurmakers, leerkrachten, ambtenaren en vooral ook samen met kinderen.

Reisdoelen

De reisdoelen staan vast en sluiten aan bij de doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook zijn er doelen aangegeven door de gemeenten en provincie Limburg, zoals de aandacht voor de culturele infrastructuur en de continuering van muziekonderwijs.

Samen dingen ontdekken

Interview met Eric Lamers, manager Cultuur en Samenleving van Kunstencentrum Venlo, penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord Limburg.

Reisdoelen Lokaal C expedities

Curriculumvernieuwing

Integratie cultuur in curriculumvernieuwing (leergebied kunst en cultuur)

Meer weten over het nieuwe curriculum in het primair onderwijs?
Samenwerkingsvormen

Nieuwe en alternatieve vormen van samenwerking tussen onderwijs en cultuur

Cultuurmakers

Investering in cultuurmakers met kwaliteit

Toegankelijkheid

Meer en betere toegang tot cultuur (kansengelijkheid, mobiliteit, online)

Maakplezier

Plezier van het maken en het belang van creativiteit nog meer en beter zichtbaar maken (campagnes)

Muziekonderwijs

Continuering muziekonderwijs bij scholen die deelnamen aan de Impuls Muziekonderwijs 2015-2020

Heb je een voorbeeld van een expeditie?

De supertalenten van SO school De Wijnberg ontwikkelde met cultuurmakers een methode om hoorspelen te integreren in het onderwijs. De leerlingen bedachten zelf de verhaallijn, de beelden en de geluiden bedacht. Zouden ze later stemacteur, scenarioschrijver of presentator of presentatrice worden?

Lokaal C zorgt voor een duidelijke koers, goede samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Voor elke expeditie werken we met ervaren reisleiders. Omdat niet iedereen mee wil of kan reizen zorgen we dat iedereen goed op de hoogte blijft van de belevenissen. We delen onze reisverhalen.

Reisgenoten

Kunstencentrum Venlo werkt als penvoerder intensief samen met scholen zoals verenigd in Cultuurpad, cultuurcoaches en consulenten in de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo, én een keur aan culturele instellingen en cultuurmakers.

Een bijdrage leveren aan expedities van Lokaal C?

Henriette Stroucken
Projectleider Lokaal C - Cultuureducatie met Kwaliteit Noord Limburg
Bel: 0630230029
Lokaal C gaat op avontuur met cultuur en verkent in 72 expedities de kansen en mogelijkheden van innovatief en spannend cultuuronderwijsLokaal C investeert in de professionalisering van leerkrachten, schooldirecties, educatief medewerkers, vrijwilligers en cultuurmakers op het gebied van cultuuronderwijs
Uit de oude doos: Programmalijnen uit de jaren 2017-2020

Geïntegreerd cultuuronderwijs

Lokaal C ondersteunde tussen 2016 en 2021 scholen bij de integratie van cultuureducatie in het primair onderwijs in Noord Limburg

Geïntegreerd cultuuronderwijs
School en de culturele omgeving

Lokaal C stimuleerde in de jaren 2017-2020 de ontwikkeling van kennis en kunde m.b.t. cultuureducatie in het culturele veld.

School en de culturele omgeving
Deskundigheids- bevordering

Lokaal C bevorderde in de perdiode CMK2 16-20 de deskundigheid over cultuureducatie in het onderwijs en culturele veld.

Bekijk hier projecten in deze programmalijn

Cultuurfestival Lokaal CMK

Cultuurfestival CMK 2019 vond plaats bij Emmaus Feniks in het voormalige Trappistenklooster Ulingsheide in het prachtige Tegelen. Cultuurmakers, leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders van culturele instellingen uit heel Noord-Limburg kwamen bij elkaar om inspiratie op te doen.

Download hier het logo van Lokaal C en financieringspartners.

DOWNLOADS

Partners

Lokaal C wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij partners zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente Venlo en de provincie Limburg.