Cursusaanbod
Home



Lokaal C - Cultuureducatie met Kwaliteit Noord Limburg


Lokaal C is de treffende naam voor het projectplan waarmee we in Noord Limburg uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020.

Programmalijnen

Geïntegreerd cultuuronderwijs

Lokaal C ondersteunt scholen bij de integratie van cultuureducatie in het primair onderwijs in Noord Limburg

Geïntegreerd cultuuronderwijs
School en de culturele omgeving

Lokaal C stimuleert de ontwikkeling van kennis en kunde m.b.t. cultuureducatie in het culturele veld.

School en de culturele omgeving
Deskundigheids- bevordering

Lokaal C bevordert de deskundigheid over cultuureducatie in het onderwijs en culturele veld.

Bekijk hier projecten in deze programmalijn

Weten wat Lokaal C voor jou kan betekenen?

Henriette Stroucken
Projectleider Lokaal C - Cultuureducatie met Kwaliteit Noord Limburg
Bel: 0630230029