Nominatie voor Week 3!!

Het project ‘Week 3’ is genomineerd voor de cultuurparticipatieprijs van de BNG Bank. Inwoners van Venlo kregen tijdens dit project de kans om verschillende zaken op cultureel gebied gratis uit... Lees meer