Cursusaanbod
Home
triangle-yellow half-circle

Cultuur op Recept


Samen met partners uit de gezondheidszorg, het welzijnswerk én het culturele veld organiseert Kunstencentrum Venlo in de regio Venlo een aantal inspiratiebijeenkomsten over Cultuur op Recept.

Cultuur op Recept?
Als je weet dat kunst en cultuurparticipatie een bewezen positief effect hebben op de gezondheidservaring van mensen, hoe vergroot je de kennis en kunde zowel in de culturele sector als in de zorg en welzijn? En hoe krijg je de juiste zorg op de juiste plek?

Met het project Cultuur op Recept inspireren we de regio Noord Limburg en bieden we professionals in zorg, welzijn en cultuur praktische handvatten om kunst in te zetten ter bevordering van (positieve) gezondheid.

Laat je inspireren en meld je aan voor één van de volgende bijeenkomsten:

Een andere kijk op gezondheid?

Langzaam maar zeker kijken we anders naar gezondheid. En of het nu positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg of een ander label krijgt opgepakt, in de hedendaagse visie op gezondheid speelt de inzet van kunstbeoefening en cultuurparticipatie een essentiële rol in het welbevinden van cliënten.

Weekdag x maand / Doelgroep Locatie

Voor DOELGROEP x organisren we Y op Locatie ZGennep.

Meld je aan
Weekdag x maand / Doelgroep Locatie

Voor DOELGROEP x organisren we Y op Locatie Z

Meld je aan
Dinsdag 2 oktober / Praktijkondersteuners Gennep

Speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners in de gemeente Gennep organiseren we op dinsdag 2 oktober een inspiratiebijeenkomst over Cultuur op recept. Centraal bij de bijeenkomst staan... etc etc. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht. De bijeenkomst duurt een uurtje en vangt aan om 19:00 uur.

Aanmelden

Wij streven naar:

- Huisartsen en andere zorgverleners verwijzen mensen met een niet-medisch probleem of met een chronische ziekte door naar kunst- en cultuuraanbod.

- Aanbod van kunst en cultuur dat past bij de mensen die doorverwezen worden vanuit de zorg.

- Nieuwe doelgroepen die kunst en cultuur niet op eigen beweging vinden komen in contact en ervaren de positieve effecten van kunst(beoefening) op hun gezondheid.

- Professionals in zorg en welzijn worden geïnspireerd met- en geïnformeerd over de inzet van cultuur als middel.

- Cultuur op Recept wordt mede vanuit de lokale gemeenschappen ontwikkeld en draagt bij aan de participatie van een kwetsbare groep in de samenleving.

Samenwerkingspartners

- Welzijn op Recept - Regio Noord Limburg - Provincie Limburg - Cohesie - Tanja Nabben - Roodborst coaching - Kunstencentrum Venlo

Meer weten over Cultuur op Recept

Eric Lamers
Manager Cultuur & Samenleving
Bel: 077 355 6111